Enjoy it's from Europe
zaščitena geografska označbazaščitena označba porekla Okusite raznolikost Začutite naravo Doživite poreklo

OKUSITE RAZNOLIKOST

SLOVENSKI MED z zaščiteno geografsko označbo

Značilnosti

Bogastvo in pestrost rastlinskega sveta Slovenije se odražata v vonju, barvi in aromi Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo. Prepletenost različnih podnebij in geografska razgibanost ustvarjata edinstvene pogoje za pridelavo medu, kar pomeni, da tukaj najdemo veliko število različnih vrst medu.

Pridelan je izključno v Sloveniji 

Bogata aroma, vonj in okus  so odraz biotske raznolikosti Slovenije, geografske razgibanosti in stičišča treh podnebij.

Skrbna pridelava

Čebelarji morajo spoštovati pravila sistema certificiranja ter čebelariti v skladu z dobro čebelarsko prakso.

Kakovost 

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo ima višja merila kakovosti, kot jih predpisuje Pravilnik o medu, saj vsebuje manj kot 18,6 % vode in manj kot 15 mg/kg HMF-ja. Ustrezati mora tudi zahtevam, ki se nanašajo na vrednost pH-ja medu, električno prevodnost in vsebnost sladkorjev v medu.

vrste medu

Ime Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo lahko nosijo: 


Kako ga prepoznate?

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo je eden od redkih zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki ima v svojem imenu ime naše države. 

Prepoznate ga po prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje evropski simbol kakovosti.

Del prelepke je tudi serijska številka, po kateri točno vemo, kdo je Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo pridelal in kje je bil pridelan.


OBMOČJE PRIDELAVE

Območje pridelave Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo je celotno območje Republike Slovenije.